સાહેબ

આ વાર્તા છે એક એવા યુવાન ની કે જે બીજા સ્ટુડન્ટ ની માટે કંઈક સારું કરવા ની ભાવના રાખે છે. તો વાત ચાલુ થાય છે મલ્હાર (મલ્હાર ઠાકર) કે જે એક સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલજ માં અભ્યાસ કરે છે અને એ કોલેજ ના લગભગ બધાજ છોકરાઓ વંઠેલ હોય છે એમાં પણ ફિલ્મ ની મુખ્ય નાયિકા મહેક... Continue Reading →

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑