ચાલ જીવી લઈએ!

ફિલ્મ ની વાર્તા આદિત્ય પારેખ(યશ સોની) ક્વોન્ટમ ના રાઉટર બનાવતી કંપની ને આસમાન પર પહોચાડવાંના સપના થી થાય છે, આદિ ના મતે જિંદગી માં એકલું કામ જ રહેલું છે અને તેના માટે પોતાનું કામ એ સર્વોપરી છે પરિવાર કરતા પણ ઉપર. એ જિંદગી ઘડિયાળ ના કાંટે જીવે છે અને તેની પાસે પોતાના પિતા બિપિન પારેખ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑